El-säkerhet – en viktig åtgärd för alla

Under de senaste åren har jag fått uppleva en hel del olika saker inom elekricitet som gett mig en tankeställare och fått mig tänka på dess faror. Detta har gjort att jag tänkt allt mer och mer på hur viktigt det är med en bas kunskap om ämnet för att förebygga allvarliga olyckor. Jag har upplevt allt från ett lång strömavbrott hemma, kortare strömavbrott på jobbet till att en bekant fick en rejäl elstöt och fick åka in till akuten. Efter allt detta har jag kontaktat en vän som jobbar som elektriker i Årsta och hans vän som är en elektriker i Bromma för att utbilda mig själv lite inom ämnet och få svar på de olika frågor jag har av personer som verkligen har koll och är aktiva inom ämnet.

Elektricitet har jag märkt är något som de flesta av oss idag tar för givet. Men i själva verket skulle vi inte klara oss utan den. Det är ju just den som driver i princip allt i vårt hushåll- Exempelvis våra arbetsverktyg, hushållsapparater och våra underhållningssystem. Och trots dess stora roll i våra liv, är det allt får många idag som inte riktigt förstår hur elektricitet fungerar eller framför allt vilka risker som finns i dess närvaro.

Incidenter som ger medvetenhet

Min resa började som ovan näment med några oväntade strömavbrott, som höll sig under en längre period än väntat. Först fick jag uppleva det i hemmet, sedan några dagar efter också på jobbet. Det sista strömavbrottet var extra jobbigt eftersom jag satt i ett viktigt möte. Alla dessa avbrott fick mig att börja tänka lite extra på vad som orsakar dem, men framför allt hur man kan förebygga dem i framtiden.

För att få en bättre förståelse om elektricitet och hur man på bästa sätt sjävl kan hantera och inte utsätta sig för onödiga risker, kontaktade jag elektriker från Bromma och Årsta. Dessa erfarna och utbildade elektriker var så vänliga att svara på mina ”dumma” frågor och dela med sig av sin värdefulla kunskap. Något de båda gjorde var att vid minsta lilla tveksamhet när du ska utföra något själv med elektricitet i hememt, ska du alltid kontakta och anlita en kvalificerad elektriker.

Grundläggande säkerhet

Jag tänkte att jag ska dela med mig av några saker som jag anser är det viktigaste att vara medveten om;

  1. Avbryt Strömmen – Innan du utför något som helst jobb med elektricitet, var noga med att slå av strömmen vid huvudbrytaren för att undvika olyckor.
  2. Använd Isolerade Verktyg – Använd alltid verktyg som är anpassade efter arbete med el, exempelvis ska verktygen vara utrustade med ett gummihandtag eftersom gummi inte leder el.
  3. Kontrollera Kablar och Kontakter – Det är också viktigt att ha en regelbunden inspektion av kablar och kontakter hemma, detta kan förebygga problem och olyckor.
  4. Överbelasta Inte Uttag – Överbelasta inte uttag i hemmet, se till att inte använda för många olika apparater i ett uttag.

Sammanfattning av detta

Att jag valde att utbilda mig lite mer om elektricitet har varit en ögonöppnande upplevelse. Vi använder verkligen el dagligen och är beroende av det, men det är också viktigt att vi inte tar det för givet, och vet om de risker som kommer med elektricitet. Genom att utbilda oss lite lätt och ta reda på grundläggande information och säkerhetstips kan vi förebygga mycket. Det är också viktigt att ha koll på sin kunskap, och inse när det är värt att kontakta ett proffs. Så för nästa gång när du har fått ett oväntat elproblem, tänk på att försiktighet och kunskap och är dina absolut bästa vänner i fallet.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *